Cảm biến lưu lượng áp điện

  • Piezoelectric Traffic Sensor for AVC (Automatic Vehicle Classification)

    Cảm biến giao thông áp điện cho AVC (Phân loại xe tự động)

    Cảm biến giao thông thông minh CET8311 được thiết kế để lắp đặt vĩnh viễn hoặc tạm thời trên đường hoặc dưới lòng đường để thu thập dữ liệu giao thông.Cấu trúc độc đáo của cảm biến cho phép nó được gắn trực tiếp dưới đường ở dạng linh hoạt và do đó phù hợp với đường bao của đường.Cấu trúc phẳng của cảm biến có khả năng chống nhiễu đường do mặt đường bị uốn cong, các làn lân cận và sóng uốn khi tiếp cận phương tiện.Vết rạch nhỏ trên mặt đường làm giảm hư hỏng mặt đường, tăng tốc độ lắp đặt và giảm lượng vữa cần thiết để lắp đặt.