Cảm biến thạch anh áp điện

  • Piezoelectric Quartz Dynamic Weighing Sensor CET8312

    Cảm biến cân động thạch anh áp điện CET8312

    Cảm biến cân động thạch anh áp điện CET8312 có đặc điểm là dải đo rộng, ổn định lâu dài, độ lặp lại tốt, độ chính xác đo cao và tần số đáp ứng cao, vì vậy nó đặc biệt thích hợp để phát hiện cân động.Nó là một cảm biến cân động dải cứng, dựa trên nguyên lý áp điện và cấu trúc đã được cấp bằng sáng chế.Nó bao gồm tấm tinh thể thạch anh áp điện, tấm điện cực và thiết bị mang chùm tia đặc biệt.Được chia thành các quy cách kích thước 1 mét, 1,5 mét, 1,75 mét, 2 mét, có thể kết hợp thành nhiều kích thước khác nhau của cảm biến giao thông đường bộ, có thể thích ứng với nhu cầu cân động của mặt đường.