Mã định danh AXLE không liên hệ

  • Non-contact axle identifier

    Định danh trục không tiếp xúc

    Giới thiệu Hệ thống nhận dạng trục không tiếp xúc thông minh tự động nhận dạng số trục xe đi qua xe thông qua các cảm biến phát hiện trục xe được lắp đặt ở hai bên đường và đưa ra tín hiệu nhận dạng tương ứng cho máy tính công nghiệp;Việc thiết kế kế hoạch triển khai hệ thống giám sát xếp hàng như kiểm tra trước lối vào và cố định trạm cố định;hệ thống này có thể phát hiện chính xác số ...