Ghi dữ liệu

  • Wim System Control Instructions

    Hướng dẫn kiểm soát hệ thống Wim

    Tổng quan về hệ thống Hệ thống cân động thạch anh Enviko sử dụng hệ điều hành nhúng Windows 7, bus có thể mở rộng PC104 + và các thành phần mức nhiệt độ rộng.Hệ thống chủ yếu bao gồm bộ điều khiển, bộ khuếch đại sạc và bộ điều khiển IO.Hệ thống thu thập dữ liệu của cảm biến cân động (thạch anh và áp điện), cuộn cảm biến mặt đất (đầu dò kết thúc bằng laser), bộ nhận dạng trục và cảm biến nhiệt độ, và xử lý chúng thành thông tin xe hoàn chỉnh và thông tin cân, bao gồm ...