Bộ nhận dạng trục AI

  • AI instruction

    Hướng dẫn AI

    Dựa trên nền tảng phát triển thuật toán hình ảnh học sâu tự phát triển, công nghệ chip luồng dữ liệu hiệu suất cao và công nghệ thị giác AI được tích hợp để đảm bảo độ chính xác của thuật toán;hệ thống chủ yếu bao gồm máy chủ nhận dạng trục AI và máy chủ nhận dạng trục AI, được sử dụng để xác định số lượng trục, thông tin về xe như loại trục, lốp đơn và lốp đôi.Hệ thống Tính năng 1).nhận dạng chính xác Có thể xác định chính xác số ...