Hệ thống cân trong chuyển động (wim) từ giải pháp enviko-traffic, bạn có thể tin tưởng

Hiện tại, đồng nghiệp của chúng tôi đang lắp đặt hệ thống cho 4 và 5 làn xe trong dự án WIM trong nước.Nó được thiết kế để đo giao thông chính xác hơn, để cân các phương tiện và của chúng để giải quyết các hành vi vi phạm với độ chính xác cân dưới mức +/- 5%, lên đến +/- 3%.Việc lắp đặt bao gồm hai vòng lặp cảm ứng, hai loạt cảm biến QUARTZ và cảm biến đường chéo để phát hiện lắp đôi và chiều rộng trục trên mỗi làn đường.Tốc độ, số trục, chiều dài xe, chiều dài cơ sở và trọng lượng trục cũng được đo.

(1) Bố cục bốn hàng

weigh

(2) Bố cục năm hàng

weigh


Thời gian đăng: Tháng 5-13-2022